Pi¶miennictwo - III rok Farmacji


Pi¶miennictwo obowi±zkowe:
  1. Derendorf H., Gramatte T., Schäfer H. G., Staab A., red. wyd. pol. Wyska E., Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne. MedFarm Polska, Wrocław, 2013.
  2. Hermann T. W.: Farmakokinetyka. Teoria i praktyka. PZWL, Warszawa, 2002.

Pi¶miennictwo uzupełniaj±ce:
  1. Notari E.R.: Wstęp do biofarmacji i farmakokinetyki. PZWL, Warszawa 1978.
  2. Danek A.: Farmakokinetyczne metody badania leków. Wyd. Akcyd. Warszawa, 1979.