Start arrow O nas
 
O nas Drukuj Poleć znajomemu

Historia Katedry i Zakładu Biofarmacji CM UMK
Akademia Medyczna w Bydgoszczy utworzona została mocą ustawy sejmowej dnia 21 lipca 1984 r. Początkowo funkcjonował Wydział Lekarski dysponujący pełnym profilem specjalności medycznych. Już w 3 lata później (1987) powołany został Wydział Farmaceutyczny. Jako pierwszy uruchomiony został kierunek analityka medyczna, na który przyjętych zostało 35 osób. Podjęte były wówczas także pierwsze próby i starania o utworzenie kierunku farmacja, zakończone pełnym sukcesem kilkanaście lat później (2002 r.). 24 listopada 2004 r. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, zgodnie z decyzją Sejmu RP, przekształciła się w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, stając się częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2006 oddany został do użytku nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego, gdzie na I piętrze mieści się Katedra i Zakład Biofarmacji kierowany przez prof. dr hab. Adama Bucińskiego. W Katedrze i Zakładzie zatrudnione są obecnie 4 osoby.

W jednostce prowadzone są badania nad: ilościowymi zależnościami między parametrami struktury chemicznej i aktywnością farmakologiczną, wykorzystanie metod chemometrii, w tym naturalnych technik obliczeniowych, do wspomagania decyzji w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym w chorobach nowotworowych.

Działalność dydaktyczna obejmuje: wykłady i ćwiczenia z biofarmacji i farmakokinetyki dla kierunku farmacja oraz zajęcia fakultatywne. W roku 2008 rozszerzyła się działalność dydaktyczna o kierunek kosmetologia: Elementy biofarmacji w kosmetologii.
O nas