Start arrow Sekcja - Przegląd arrow Szkolenie STATISTICA
 
Szkolenie STATISTICA Drukuj Poleć znajomemu

Program STATISTICA – narzędzia analityczne.
Statystyka, jedna z nauk korzeniami sięgająca do starożytnego Rzymu, jest nieodłącznym elementem opisu zmienności zjawisk masowych, a przede wszystkim pozwala na analizę danych opisujących te zjawiska. Zaplanowane często badania naukowe przebiegają według pewnego schematu: zebraniu dużej ilości danych, ich analizy i ostatecznie interpretacji. Niewątpliwym jest, iż badaczowi potrzebny jest zestaw narzędzi, a więc sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Jednym z uniwersalnych programów, przeznaczonych do zarządzania danymi, statystycznej analizy danych oraz tworzenia wykresów jest program STATISTICA (StatSoft). Program ten oferuje prawie nieograniczone możliwości graficznej prezentacji danych, umożliwia kompletną ich obróbkę, począwszy od wprowadzania i weryfikacji do momentu utworzenia raportu, a przede wszystkim zawiera obszerny zestaw procedur analitycznych wykorzystywanych w badaniach naukowych. Od 1 marca 2009 r. pracownicy oraz studenci Collegium Medicum UMK mogą w pełni korzystać z oprogramowania STATISTICA Data Miner w ramach licencji akademickiej Site License. Aby zachęcić do korzystania z programu STATISTICA i przybliżyć jego możliwości, zorganizowane zostało szkolenie nad którym patronat objął Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UMK dr hab. Adam Buciński, prof. UMK. Szkolenie odbyło się 27 marca 2009r. w nowym budynku Wydziału Farmaceutycznego. Czterogodzinny wykład „Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań medycznych w programie STATISTICA” poprowadził dr Janusz Wątroba. Prelegent zaprezentował m.in. znaczenie statystycznej analizy danych w badaniach empirycznych, omówił zalety korzystania z programu STATISTICA, a następnie opierając się na przykładach zaprezentował typowy przebieg analizy w tym programie, m.in. elementy statystyki opisowej (badanie rozkładu empirycznego zmiennej i jego charakterystyki liczbowe, analiza przekrojowa), statystyczne podejście do weryfikacji hipotez badawczych (przykłady stosowania i interpretacja wyników wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych, elementy planowania eksperymentów, opracowywanie i interpretacja ich wyników z zastosowaniem technik analizy wariancji). Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, aktywnym odbiorem słuchaczy, o czym mogły świadczyć liczne pytania ze strony uczestników. Obecnych było blisko 200 osób (pracownicy i studenci CM UMK). Prowadzący miał nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie, a organizatorzy, że spotkanie zaowocuje wykorzystaniem programu w badaniach naukowych.
mgr farm. Krzysztof Goryński


Szkolenie STATISTICA w Collegium Medicum UMK 27.03.2009 r. fotogaleria